AKADEMIA AKTYWIZACJI DOROSŁEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w okresie 6 you can try here.05 – 30.11.2013 r. będzie realizować projekt pt. „Akademia Aktywizacji Społecznej Dorosłej Osoby Niepełnosprawnej – warsztaty dla kadry, rodziców oraz wolontariuszy”.

W ramach projektu chcielibyśmy zaprosić wszystkie WTZ oraz ŚDS z terenu Miasta Białegostoku do podjęcia wspólnie działań na rzecz przełamywania barier wobec Osób z Niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.

Akademia Rodzica

Akademia Aktywizacji Społecznej

Warsztaty specjalistyczne
dla kadry i wolontariuszy

Zakres działań

Warsztaty dla Rodziców

Przygotowanie w każdej
z placówek akcji społecznej, podczas której każda
z placówek będzie mogła się pokazać. W ramach projektu Stowarzyszenie przewidziało dla każdej instytucji po
3 tys. zł. na przeprowadzenie inicjatywy, np. dzień otwarty.

Warsztaty dla chętnych

„Ja jako rodzic DON – warsztaty integracyjne”

Seksualność ON

„Budowanie pozytywnych relacji rodzic – dorosłe dziecko niepełnosprawne”

„Lepiej Zrozumieć – czyli jak pracować z osobami niepełnosprawnymi psychicznie”

„Instytucje wspierające DON i ich rodziny”

„Jak stawiać granice w kontaktach oraz radzić sobie z emocjami DON?”

W akcję muszą zostać zaangażowani uczestnicy placówki oraz wolontariusze.

„Wizje przyszłości DON”

Świadomy wolontariusz DON

„Trudny temat – Seksualność DON”

4 spotkania przed akcją
i jedno po. Mające na celu pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz ustalenie szczegółów.

„Aktywność i zdrowy tryb życia DON”

 

Osobą odpowiedzialną za realizację działania jest: Rafał Średziński tel. 692394183, Anna Aleksiejczuk tel. 604924014

Projekt sfinansowany przez Gminę Białystok

logo_bialystok