DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM

dobrez-sie-mam1

Projekt „DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM” realizowany przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku w okresie od sierpnia 2013r. do lipca 2014r. Nr POKL.09.01.02-20-788/13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu „Dobrze się mam, bo siebie znam” jest wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju oraz rozwój umiejętności kluczowych uczennic i uczniów Szkoły.

Cele szczegółowe obejmują:

 • Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie i podniesienie umiejętności radzenia sobie z emocjami;
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie kształcenia do współczesnych standardów;
 • Wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym;
 • Wstrzymanie pogłębiania się problemów zdrowotnych z nadwagą i wadami postawy wśród uczennic i uczniów Szkoły;
 • Wzrost umiejętności i możliwość zmysłowego doświadczania świata u uczennic i uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wsparcie w ramach projektu obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych:

 • Razem raźniej – socjoterapia. Zajęcia mają na celu m.in. tworzenie pozytywnych relacji między uczennicami i uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych społecznych i obywatelskich;
 • Ekologia ekonomiczna. Na zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych związanych treściowo z ochroną środowiska uczennice i uczniowie uczą się oszczędzać  cenne zasoby przyrody.
 • Drama Club. Poprzez ćwiczenia językowe połączone z przedstawianiem teatralnych scenek w j. angielskim doskonalą umiejętności porozumiewania się w j. obcym. Zakończone przedstawieniem.
 • Wyginam Śmiało ciało – zajęcia ruchowo – korekcyjne. Zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnych dostosowane do potrzeb i specyfiki grupy.
 • Zmysłowe doświadczanie świata – innowacyjne zajęcia w nowo wyposażonej Sali Doświadczania Świata  o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, a nawet relaksacyjnym.
 • Pomocna dłoń – o wolontariacie w teorii i praktyce. Nowa metoda zaszczepiania wolontariatu wśród młodych ludzi.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (tablice interaktywne, Sala Doświadczania Świata).

UWAGA!!! REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM”

JEŚLI CHCESZ, ABY TWOJA POCIECHA ROZWIJAŁA UMIEJĘTNOŚCI ZA POMOCĄ NOWYCH  I CIEKAWYCH FORM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZŁÓŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB BIURZE PROJEKTU

REKRUTACJA TRWA DO 16 WRZEŚNIA 2013r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST W SEKRETARIACIE SZKOŁY, BIURZE PROJEKTU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.mydlainnych.pl PONIŻEJ

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

UWAGA!!! REKRUTACJA NA ZAJĘCIA Z WOLONTARIATU TRWA W OKRESIE 21.10.2013r. – 8.11.2013r., zajęcia ruszają w listopadzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice SP 50 z pasja społecznikowską!!!

Dokumenty do pobrania:

Informacja o projekcie
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy

<img class="aligncenter" src="http://www.smdi.edl.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_kapital_ludzki_860 tadalafil citrate.jpg” alt=”baner_kapital_ludzki_860″ width=”860″ height=”149″ />

a[rel~=”mtli_filesize405,68kB”]:after {content:” (405,68 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize777,33kB”]:after {content:” (777,33 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize489,21kB”]:after {content:” (489,21 kB)”}