KLUB ON

Klub ON

Projekt polega na kontynuacji działań rehabilitacyjnych prowadzonych na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przez Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w placówce zwanej Klubem ON. Placówka działa już od 2008 roku i prowadzi nieprzerwanie rehabilitację społeczną i zawodową swoich podopiecznych oraz wspiera ich rodziny i otoczenie.

Podopiecznymi jest 26 pełnoletnich osób głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprawnych fizycznie (dopuszczamy osoby ze sprzężeniami oraz chorobami psychicznymi).

Podopieczni są podzieleni na 3 grupy zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi:

  • grupa I (5 osób) – głównie niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, osoby sprawne, dobrze funkcjonujące społecznie, rokujące na aktywizację zawodową na lokalnym rynku pracy
  • grupa II (10 osób) – niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, mniej sprawni społecznie, ruchowo, manualnie, posiadający dodatkowe schorzenia i zaburzenia.
  • grupa III (5 osób) – niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym z dodatkowymi zaburzeniami i schorzeniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, mało aktywni i samodzielni społecznie, pomimo dobrej sprawności fizycznej, większość czasu spędzający w domach.

Czynny (pn-pt) w godz. 13.00-19.00 (6 h dziennie), przez 12 miesięcy w roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: