Konferencja

Zaproszenie na konferencję z okazji 10-lecia Stowarzyszenia

Konferencja „Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością”.

pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

23.04.2018 r. godz. 10.00 -15.00
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pod tytułem  „Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami”. Konferencja odbywa się pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podczas spotkania będziemy rozważać o kompleksowości wsparcia, przedstawiać własne działania oraz poddawać je refleksji. Patrzeć na nie z perspektywy odbiorców wsparcia – osób z niepełnosprawnościami, pracodawców, teoretyków i administracji. Sfera aktywności zawodowej, mieszkalnictwa i rozwoju osobistego wypełniają dzień każdego człowieka, dlatego jest to punkt wyjścia do rozmowy.

Konferencja ma odpowiedzieć na pytania o formy wsparcia i jakie perspektywy rysują się na horyzoncie przyszłości.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Termin wydłużony zgłoszenia do 17 kwietnia

 

Rejestracja- godz. 10.00 -10.30

I część plenarna godz.10.30 – 12.00

 1. Otwarcie konferencji, powitanie gości
 2. Przedstawienie koncepcji kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz historia 10 lat Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” – dobra praktyka
  –Rafał Średziński, Prezes Stowarzyszenia
 3. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością
  – dr Monika Zima-Parjaszewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VII Kadencji
 4. Kompleksowe podejście do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością główną wartością nowego systemu wsparcia
  Przedstawiciel Ministerstwa obecny na konferencji
 5. Dyskusja. Podsumowanie części plenarnej
  – dr Joanna Szymanowska, Uniwersytet w Białymstoku

Przerwa, catering – godz. 12.00

II część panelowa – godz. 12.30 (1,5 godz.)

 1. Panel PRACA

Cel: Praca jako czynnik rehabilitujący oraz wartość w życiu człowieka, różnice miedzy chronionym
a otwartym rynkiem pracy.

Moderator – Małgorzata Gorący (Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego)

Paneliści:

 • Pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH

 • Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej – Marta Reduta – Pieczywek

 • Trener Pracy pracujący zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego – Dorota Rutkowska -Roszkowska

 • Pracownik z otwartego rynku – Patrycjusz Roman Zarzycki

 • Przedstawiciele pracodawców otwartego rynku pracy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością – Łukasz Bazarewicz – VISENTO Apartments i Martom Autocentrum

– Daniel Świętochowski – Gastro Strefa Sp. z o.o. Sp.k.

 • Przedstawiciel Edukacji – Lucyna Antecka – Przedstawiciel Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Łomży, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”
 • Przedstawiciel BON

 1. Panel MIESZKALNICTWO

Cel: Upowszechnienie informacji czym jest mieszkalnictwo wspomagane, koncepcja deinstytucjonalizacji. Wyjaśnienie, że mieszkalnictwo wspomagane to szereg usług społecznych, niekiedy połączonych z mieszkaniem z zasobów gminy.

Moderator – Rafał Średziński (Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”)

Paneliści

 • usługi asystenckie – koordynator usług Anna Aleksiejczuk, Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”

 • mieszkaniowy model Arki – ks. Jerzy Sęczek, Caritas Archidiecezji Białostockiej

 • modele mieszkalnictwa realizowane w Polsce – Adam Zawisny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • mieszkalnictwo kierunek w politykach publicznych – przedstawiciel BON/ministerstwa

 1. Panel ROZWÓJ OSOBISTY

Cel: Budowanie satysfakcji z życia osoby z niepełnosprawnością to budowanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i dbanie o rozwój osobisty. Wyposażanie w umiejętności
i kompetencje osoby z niepełnosprawnością synonimem skutecznej rehabilitacji społecznej
i zawodowej.

Moderator – dr Joanna Szymanowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Paneliści:

 • Trener Aktywności w Klubie Aktywności – Izabela Hryszko Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

 • Uczestnik Treningu Aktywności Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”

 • Selfadwokatura – dr Monika Zima Parjaszewska

 • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Małgorzata Urbańska

 • Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy

 • Przedstawiciel PFRON – WTZ, zadania zlecane, dobre praktyki

III część – Podsumowanie konferencji, zebranie omawianych treści do konkluzji godz.14.00
(30 min.)

Plenarny panel ekspertów – prowadząca ekspertka life balanced – dr hab Cecylia Sadowska-Snarska.

Zamknięcie konferencji

main_logo

Patronat medialny:

TVP3_Bialystok_podst
pobrane

Konferencja
pt. „Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością”

pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

23.04.2018 r. godz. 10.00 -15.00
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Rejestracja- godz. 10.00 -10.30

I część plenarna godz.10.30 – 12.00

 1. Otwarcie konferencji, powitanie gości
 2. Przedstawienie koncepcji kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz historia 10 lat Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” – dobra praktyka
  –Rafał Średziński, Prezes Stowarzyszenia
 3. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością
  – dr Monika Zima-Parjaszewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VII Kadencji
 4. Kompleksowe podejście do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością główną wartością nowego systemu wsparcia
  Przedstawiciel Ministerstwa obecny na konferencji
 5. Dyskusja. Podsumowanie części plenarnej
  – dr Joanna Szymanowska, Uniwersytet w Białymstoku

Przerwa, catering – godz. 12.00

II część panelowa – godz. 12.30 (1,5 godz.)

 1. Panel PRACA

Cel: Praca jako czynnik rehabilitujący oraz wartość w życiu człowieka, różnice miedzy chronionym
a otwartym rynkiem pracy.

Moderator – Małgorzata Gorący (Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego)

Paneliści:

 • Pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH

 • Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej – Marta Reduta – Pieczywek

 • Trener Pracy pracujący zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego – Dorota Rutkowska -Roszkowska

 • Pracownik z otwartego rynku – Patrycjusz Roman Zarzycki

 • Przedstawiciele pracodawców otwartego rynku pracy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością – Łukasz Bazarewicz – VISENTO Apartments i Martom Autocentrum

– Daniel Świętochowski – Gastro Strefa Sp. z o.o. Sp.k.

 • Przedstawiciel Edukacji – Lucyna Antecka – Przedstawiciel Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Łomży, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”
 • Przedstawiciel BON

 1. Panel MIESZKALNICTWO

Cel: Upowszechnienie informacji czym jest mieszkalnictwo wspomagane, koncepcja deinstytucjonalizacji. Wyjaśnienie, że mieszkalnictwo wspomagane to szereg usług społecznych, niekiedy połączonych z mieszkaniem z zasobów gminy.

Moderator – Rafał Średziński (Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”)

Paneliści

 • usługi asystenckie – koordynator usług Anna Aleksiejczuk, Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”

 • mieszkaniowy model Arki – ks. Jerzy Sęczek, Caritas Archidiecezji Białostockiej

 • modele mieszkalnictwa realizowane w Polsce – Adam Zawisny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • mieszkalnictwo kierunek w politykach publicznych – przedstawiciel BON/ministerstwa

 1. Panel ROZWÓJ OSOBISTY

Cel: Budowanie satysfakcji z życia osoby z niepełnosprawnością to budowanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i dbanie o rozwój osobisty. Wyposażanie w umiejętności
i kompetencje osoby z niepełnosprawnością synonimem skutecznej rehabilitacji społecznej
i zawodowej.

Moderator – dr Joanna Szymanowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Paneliści:

 • Trener Aktywności w Klubie Aktywności – Izabela Hryszko Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

 • Uczestnik Treningu Aktywności Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”

 • Selfadwokatura – dr Monika Zima Parjaszewska

 • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Małgorzata Urbańska

 • Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy

 • Przedstawiciel PFRON – WTZ, zadania zlecane, dobre praktyki

III część – Podsumowanie konferencji, zebranie omawianych treści do konkluzji godz.14.00
(30 min.)

Plenarny panel ekspertów – prowadząca ekspertka life balanced – dr hab Cecylia Sadowska-Snarska.

Zamknięcie konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy do 17 kwietnia

main_logo

Patronat medialny:

TVP3_Bialystok_podst
pobrane