LICZYMY NA CIEBIE

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” liczy na twój 1% podatku, aby zawsze móc pomagać innym tadalafil generic. Podopiecznym oferujemy regularne zajęcia o różnym charakterze, np. aerobik, nauka tańca, treningi społeczne. Rodzina może liczyć na wsparcie wykwalifikowanych pedagogów, psychologów oraz terapeutów.

Czy wiesz, że dzięki działalności Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” w 2013 roku:

ulotka1procent

75 osób z niepełnosprawnością otrzymało wsparcie w prowadzonych przez nas placówkach i realizowanych projektach
40 wolontariuszy włączyło się w świadomą pomoc osobom z niepełnosprawnością
26 uczestników Klubu Aktywizacji ON skorzystało ze 1100 godzin wsparcia oraz z 2 pięciodniowych wyjazdów
20 osób z niepełnosprawnością przeszło 150 -godzinne szkolenia zawodowe
13 osób z niepełnosprawnością zostało wysłanych na 4 -miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy
11 osób z niepełnosprawnością przeszło 60-godzinny cykl szkoleniowy w Warsztatach Symulacji Pracy
177 uczniów z 2 białostockich szkół podstawowych mogło rozwijać kompetencje kluczowe w ramach 20 różnych zajęć pozalekcyjnych
16 uczniów białostockich szkół średnich zrzeszonych w 3 grupach młodzieżowych otrzymało po 1000 zł wsparcia na realizację własnych inicjatyw społecznych
około 2000 tysięcy mieszkańców Białegostoku wzięło udział w organizowanych przez nas imprezach integrujących środowisko lokalne
160 rodziców (opiekunów) dorosłych osób z niepełnosprawnością skorzystało ze zorganizowanych formach szkoleniowych
54 pracowników białostockich placówek wsparcia osób niepełnosprawnych miało możliwość skorzystania z 200 godzin specjalistycznych szkoleń

Nr KRS: 0000304238  Nr konta: 24 1940 1076 3049 0020 0002 0000