STAŻE ZAWODOWE

baner_zielone_swiatlo

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku realizuje projekt pt. „Zielone światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

W ramach projektu 10 niepełnosprawnych uczestników w trakcie kursu zawodowego Pracownik kancelaryjny i 10 niepełnosprawnych uczestników w trakcie kursu Robotnik oczyszczania miasta nabyło umiejętności niezbędne do pracy w ww.  zawodach.
W ramach projektu przewidziano również 4 miesięczne staże zawodowe dla uczestników.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Kotyńska – Specjalista ds. szkoleń i staży w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (tel. 883 633 388)
lub
Rafał Średziński – Kierownik Projektu/Prezes Stowarzyszenia MY DLA INNYCH (tel. 692 394 183)

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Informacja o nabytych umiejętnościach w trakcie kursu: KURS PRACOWNIK KANCELARYJNY
Informacja o nabytych umiejętnościach na kursie zawodowym: ROBOTNIK OCZYSZCZANIA MIASTA

DO POBRANIA:

Regulamin organizacji staży zawodowych
Wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zawodowego
Wzór umowy z pracodawcą o odbywanie stażu zawodowego
Wzór umowy z uczestnikiem o odbywanie stażu zawodowego
Wzór programu stażu
Wzór dziennika stażu
Wzór listy obecności
Wzór wniosku Stażysty odbywającego staż o udzielenie dni wolnych
Wzór sprawozdania z przebiegu stażu zawodowego
Wzór opinii pracodawcy z przebiegu stażu zawodowego
Wzór zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego

<img class="alignnone size-full wp-image-52" alt="baner_kapital_ludzki_860" src="http://mydlainnych Click This Link.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_kapital_ludzki_860.jpg” srcset=”http://mydlainnych.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_kapital_ludzki_860.jpg 860w, http://mydlainnych.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_kapital_ludzki_860-300×51.jpg 300w” sizes=”(max-width: 860px) 100vw, 860px” />

a[rel~=”mtli_filesize504,09kB”]:after {content:” (504,09 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize523,08kB”]:after {content:” (523,08 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize586,07kB”]:after {content:” (586,07 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize357,00kB”]:after {content:” (357,00 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize384,50kB”]:after {content:” (384,50 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize382,50kB”]:after {content:” (382,50 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize356,50kB”]:after {content:” (356,50 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize197,23kB”]:after {content:” (197,23 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize379,50kB”]:after {content:” (379,50 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize195,28kB”]:after {content:” (195,28 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize354,50kB”]:after {content:” (354,50 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize369,50kB”]:after {content:” (369,50 kB)”}a[rel~=”mtli_filesize353,00kB”]:after {content:” (353,00 kB)”}