Zintegrowany System Wsparcia

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością”

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” realizować będzie:

 • Trening aktywności
 • Trening pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Wyjazdowe warsztaty umiejętności życia codziennego
 • Indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne
 • Wsparcie psychoterapeutyczne
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności pracowników ZAZ:
  • Z zakresu pralnictwa i magla
  • Z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności osób planujących podjąć zatrudnienie:
  • Pracownik biurowy
  • Marketing i promocja
  • Obsługa stron www


Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i cokolwiek z powyższego Cię zainteresowało, zgłoś się już dziś!


Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok – II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

 1. tura rekrutacji od 04.01.2019 r. do 24.01.2019 r.
 2. tura rekrutacji (uzupełniająca) od 25.01.2019 r. do 13.02.2019 r.
 3. tura rekrutacji (uzupełniająca) od 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r.


Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń


Tel. 608 097 022
Tel. 536 839 780


Pobierz:


Projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.


Celem Projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej
i zawodowej 100 dorosłych osób z niepełnosprawnościami (55 K, 45 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

REALIZATORZY PROJEKTU
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”,
Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH”