Stowarzyszenie
My dla Innych wspiera osoby
z niepełnosprawnościami
na drodze do samodzielności

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH

Co robi Stowarzyszenie My dla Innych?

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu. Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami, które są dla nas równoprawnymi obywatelami naszego miasta.

Dlatego prowadzimy placówki, które mają na celu pomoc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej.

Nasze placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Trener pracy

Klub Aktywności

Mieszkalnictwo wspomagane

Centrum Asystentury i Wolontariatu

Ośrodek Wsparcia Środowiskowego