Strona główna

Co robi Stowarzyszenie My Dla Innych?

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc drugiemu człowiekowi
w jego podmiotowym funkcjonowaniu. Działania kierowane są głównie do osób
z niepełnosprawnościami,  które dla nas są równoprawnymi obywatelami naszego miasta. Dlatego prowadzimy placówki  które mają na celu pomóc osobie
z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe  samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej. 

Cele Stowarzyszenia

  • Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
    w szczególności z niepełnosprawnością.
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc Społeczna.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Działania na rzecz społeczności lokalnej.
  • Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.