Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
pt. “Zatrudnienie Wspomagane Osób z Niepełnosprawnością”

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” oferuje:

 • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)
 • stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania
 • dobór odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością
 • wsparcie pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem
 • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca, pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami
 • szkolenia i warsztaty ogólnorozwojowe
 • samopomocowa grupa wsparcia
 • wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego
 • wsparcie w kwestiach formalnych

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • zamieszkałe na terenie miasta Białystok lub w powiecie białostockim
 • bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo,
 • wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy,
 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadające szczególne trudności w wejściu na rynek pracy.

Więcej informacji w biurze Trenerów Pracy Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”:
ul. Świętojańska 18 lok. 3, Białystok
oraz u:
MENTORÓW TRENERÓW PRACY:
Dorota Rutkowska-Roszkowska
tel. 608 097 022
e-mail: dorotaroszkowska@mydlainnych.pl
Roksana Kalinowska
tel. 519 863 918
e-mail: roksanakalinowska@mydlainnych.pl

Stowarzyszenie  „MY DLA INNYCH” realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego:

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z UE: 13 604,00 PLN        

Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH” w Białymstoku realizuje projekt pt. ”Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Dzięki środkom pozyskanym z PFRON zostały zakupione środki ochrony osobistej pracownikom (przyłbice, mini przyłbice, maseczki i rękawice jednorazowe) oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, z których korzysta cała społeczność. Dodatkowo WTZ przy Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH generator ozonu pozwalający dbać o jakość powietrza w pracowniach WTZ usuwający wszelkie niepożądane wirusy.
Mamy nadzieję, że z takim zabezpieczeniem przetrwamy zdrowo ten trudny czas pandemii Covid19.

Szanowni Państwo

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

i Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

zapraszają

do udziału w szkoleniu

„Zatrudnienie wspomagane w praktyce
– szkolenia dla trenerów pracy wspomaganej (edycja III)”

GRUPA 2 – BIAŁYSTOK

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie
  w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze, czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby
  z niepełnosprawnościami;
 • Osoby, które już realizują zadania Trenera Pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-letnie) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji Trenera Pracy w zakresie praktycznych teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie Zatrudnienia Wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób
  z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych
  z szerzeniem idei Zatrudnienia Wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych Trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).

Kryteria rekrutacji:

 • Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 • Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi Zatrudnienia Wspomaganego
  na terenie zamieszkania;
 • Wyrażenie gotowości do  uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie
  72 godziny);
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów
  w procesie rekrutacji;
 • Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się
na stronach internetowych realizatorów:

mydlainnych.pl                                                                    www.pfzw.pl

REKRUTACJA –GRUPA 2 BIAŁYSTOK

w dniach 10.09-30.09.2020r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz przesłanie na adres: roksanakalinowska@mydlainnych.pl bądź złożyć w formie papierowej w Biurze Trenerów Pracy w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 18 lok. 3 w godz. 8:00-16:00

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_szkoleniach
Pobierz

Harmonogram_szkolenia_BIAŁYSTOK_gr2
Pobierz

Formularz_zgloszeniowy_BIAŁYSTOK_gr2
Pobierz

Oświadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych
Pobierz

Umowa_o_uczestnictwo_w_szkoleniu
Pobierz

Program_szkolenia
Pobierz

Szanowni Państwo

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

i Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

zapraszają

do udziału w szkoleniu

„Zatrudnienie wspomagane w praktyce
– szkolenia dla trenerów pracy wspomaganej (edycja III)”

GRUPA 1 – BIAŁYSTOK

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie
  w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze, czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby
  z niepełnosprawnościami;
 • Osoby, które już realizują zadania Trenera Pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-letnie) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji Trenera Pracy w zakresie praktycznych teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie Zatrudnienia Wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób
  z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych
  z szerzeniem idei Zatrudnienia Wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych Trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).

Kryteria rekrutacji:

 • Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 • Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi Zatrudnienia Wspomaganego
  na terenie zamieszkania;
 • Wyrażenie gotowości do  uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie
  72 godziny);
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów
  w procesie rekrutacji;
 • Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się
na stronach internetowych realizatorów:

mydlainnych.pl                                                                    www.pfzw.pl

REKRUTACJA –GRUPA 1 BIAŁYSTOK

w dniach 31.08-05.09.2020r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz przesłanie na adres: dorotaroszkowska@mydlainnych.pl bądź złożyć w formie papierowej w Biurze Trenerów Pracy w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 18 lok. 3 w godz. 8:00-16:00

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_szkoleniach
Pobierz

Harmonogram_szkolenia
Pobierz

Formularz_zgloszeniowy
Pobierz

Oświadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych
Pobierz

Umowa_o_uczestnictwo_w_szkoleniu
Pobierz

Program_szkolenia
Pobierz

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
pt. “Wsparcie Trenera Pracy Osób z Niepełnosprawnością”

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” oferuje:

 • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)
 • stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania
 • dobór odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością
 • wsparcie pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem
 • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca, pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umiejętności osób planujących podjąć zatrudnienie
 • samopomocowa grupa wsparcia
 • wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego
 • wsparcie w kwestiach formalnych

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • zamieszkałe na terenie miasta Białystok lub w powiecie białostockim
 • bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo,
 • wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy,
 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadające szczególne trudności w wejściu na rynek pracy.

Więcej informacji w biurze Trenerów Pracy Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”:
ul. Świętojańska 18 lok. 3, Białystok
oraz u:
MENTORÓW TRENERÓW PRACY:
Dorota Rutkowska-Roszkowska
tel. 608 097 022
e-mail: dorotaroszkowska@mydlainnych.pl
Roksana Kalinowska
tel. 519 863 918
e-mail: roksanakalinowska@mydlainnych.pl

13 Konferencja Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego

W dniach 27- 29.05.2019 r. odbyła się 13 Konferencja Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego poświęcona aktualnej sytuacji realizacji zatrudnienia wspomaganego w Europie i na świecie.

Konferencja Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, organizowana w 25 rocznicę działalności EUSE jest najważniejszym wydarzeniem dla środowisk związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością z krajów Europy i świata, które realizują usługi zatrudnienia wspomaganego.

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności po raz pierwszy w tak doniosłym i ważnym dla środowiska wydarzeniu mogli uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

Przewodnim tematem konferencji była transakcje na rzecz zatrudnienia wspomaganego w Europie, której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zwiększenie możliwości na rynku pracy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i najlepszym praktykom.

Główne obszary tematyczne poruszane podczas konferencji skupiały się wokół tworzenia polityk oraz nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia wspomaganego, dyskusji na temat dostarczenia wsparcia jakościowego z pytaniem – czy i gdzie ono działa. Ważnym punktem w programie było przedstawienie dobrych praktyk w zakresie tranzycji – planowania kariery już na etapie edukacji na drodze do zatrudnienia. Kolejnym obszarem tematycznym – bardzo ważnym w kontekście rozwoju usługi były możliwości wykorzystania nowych technologii w zatrudnieniu wspomaganym.

Główni prelegenci i spotkania networkingowe były na najwyższym poziomie z dużym zaangażowaniem na rzecz zatrudnienia wspomaganego i pragmatycznych zmian dla wszystkich uczestników i uczestniczek, którzy przyjeżdżają z całej Europy i świata: co najmniej 40 różnych narodowości !

Sikko Bakker, Przewodniczący NVS Support (organizacji członkowskiej EUSE z Holandii) we współpracy z Luc Henau, Prezydentem EUSE przywitali wszystkich zgromadzonych w dniu rejestracji. Luc Henau otworzył oficjalnie konferencje inspirujących i motywującym przemówieniem.

Konferencja była dla przedstawicieli Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW) okazją do wymiany doświadczeń, pomiędzy międzynarodowymi ekspertami z Europy i całego świata, w zakresie realizacji zatrudnienia wspomaganego, jego rozwoju i przemian.

Ponad 600 uczestników konferencji miało możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami zapewniającymi osobom z niepełnosprawności warunków do samodzielnego i niezależnego życia, w tym podjęcia pracy na wybranym przez siebie stanowisku pracy, w przyjaznym środowisku z możliwością rozwoju.

Udział w konferencji wzmocnił naszą międzynarodową pozycję, stworzył możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wdrażania usług zatrudnienia wspomaganego, kreowania polityki, procesu tranzycji oraz przyszłość rozwoju zatrudnienia wspomaganego w Europie i na świecie.

Nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty z przedstawicielami organizacji z wielu krajów uczestniczących w wydarzeniu m.in. ze Słowenii, Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii oraz Belgii.

To była niezapomniana konferencja, pełna wrażeń, pozytywnej energii o dużej wartości merytorycznej.
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
i Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

zapraszają
do udziału w szkoleniu

„Zatrudnienie wspomagane w praktyce –
szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy
(edycja II)”

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby, które już realizują zadania trenera pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-lata) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji trenera pracy w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie zatrudnienia wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych z szerzeniem idei zatrudnienia wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Co oferujemy?

 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Możliwość wyboru miejsca: Białystok, Głogów, Kraków, Poznań, Warszawa i terminu szkolenia: 7 grup szkoleniowych;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).

Kryteria rekrutacji:

 1. Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 2. Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego na terenie zamieszkania;
 3. Wyrażenie gotowości  do  uczestnictwa  w  pełnym  cyklu  szkoleniowym (łącznie 72 godziny);
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie rekrutacji;
 5. Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia
oraz harmonogramem

Dwie tury rekrutacji!!

1 tura: 09.04-19.04.2019 – rekrutacja uczestników tylko do grupy 1 (Głogów)
2 tura: 01.05-31.05.2019 – rekrutacja uczestników na pozostałe grupy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz przesłanie na adres: szkolenie@pfzw.pl (wyłącznie w formie skanu).

Szczegóły rekrutacji i organizacji szkolenia znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz w Ofercie, które są dostępne poniżej: