Aktywizacja Społeczna

Projekty realizowane obecnie:

Mieszkania Wspomagane

ZOBACZ WIĘCEJ »


Mieszkania Treningowe

Pobyt w mieszkaniach treningowych jest formą  wsparcia zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym.

ZOBACZ WIĘCEJ »


Asystent Niepełnosprawnego Seniora

Asystent Niepełnosprawnego Seniora ma za zadanie dążyć do podnoszenia jakości życia osób w wieku 60+ poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

ZOBACZ WIĘCEJ »


Trening Aktywności

Indywidualny Trening Aktywności – Chcesz się nauczyć gotować? Sprzątać? Albo chcesz z kimś pójść do kina/teatru? Trener Aktywności raz w tygodniu jest tylko dla ciebie !!! Psycholog, kursy.

ZOBACZ WIĘCEJ »


Projekty, które realizowaliśmy:

Trening Aktywności – Zielone światło

Indywidualny Trening Aktywności – Chcesz się nauczyć gotować? Sprzątać? Albo chcesz z kimś pójść do kina/teatru? Trener Aktywności raz w tygodniu jest tylko dla ciebie !!! Psycholog, kursy.

ZOBACZ WIĘCEJ »

Klub Aktywności na Grochowej

Kluby są przestrzenią dla grupy rówieśniczej, która w założeniu wzmacniać ma potencjał uczestnika/uczestniczki dla jej/jego aktywizacji społecznej i zawodowej. Klub jest z jednej strony miejscem spotkań towarzyskich, z drugiej rehabilitacji społeczno–zawodowej. Kluby wspierają obecnie ponad 40 osób.

ZOBACZ WIĘCEJ »


Klub Aktywności na Rumiankowej

ZOBACZ WIĘCEJ »


Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej

Projekt „Centrum Wolontariusza ON” to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w 2013 r. Jest on wynikiem dotychczasowych doświadczeń w aktywizacji społecznej i pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami oraz odpowiedzią na duże zapotrzebowanie istniejące w mieście Białystok.

ZOBACZ WIĘCEJ »