Aktywizacja Zawodowa

 

 “Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy”

 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” i Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego informuje, że zakończyliśmy rekrutację kandydatów/kandydatek do udziału w szkoleniach “Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy”.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym szkoleniem!

Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane.
Osoby, które przesłały swoje zgłoszenia, otrzymają informację zwrotną.
Pozostałe osoby chętne do udziału w szkoleniach, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z innych pojawiających się ofert.

Projekt dofinansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego
            

Trening Pracy

  • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)
  • stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania
  • dobór odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością
  • wsparcie pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem
  • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca, pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami

ZOBACZ WIĘCEJ »

Trening Aktywności – Zielone światło

Indywidualny Trening Aktywności – Chcesz się nauczyć gotować? Sprzątać? Albo chcesz z kimś pójść do kina/teatru? Trener Aktywności raz w tygodniu jest tylko dla ciebie !!! Psycholog, kursy.

ZOBACZ WIĘCEJ »

Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH”

Bardzo miło nam poinformować, iż z dniem 22 grudnia 2015r. Sklep Charytatywny „MY DLA INNYCH” oraz warsztaty symulacji pracy prowadzone przez nasze Stowarzyszenie, zostały przekształcone w Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH”.

Status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) został nadany decyzją Wojewody Podlaskiego nr PS-II.9510.5.2015.MCZ.

ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w Stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH”.

Zakład składa się z 2 sekcji:

  1. Sekcja handlowa – Sklep Charytatywny „MY DLA INNYCH” mieszczący się przy ul. Artyleryjskiej 7 w Białymstoku, w którym sprzedawane są, przygotowane wcześniej, towary pochodzące z darowizn oraz recyklingu;
  2. Sekcja darowizn i recyklingu – mieszcząca się w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 (piętro I i II – nad pizzerią) – miejsce przyjmowania darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, segregacji, czyszczenia i recyklingu, w którym darowane rzeczy przygotowywane są do sprzedaży lub przerabiane na nowe przedmioty.

Obecnie Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” zatrudnia 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (10 osób) oraz umiarkowanym (4 osoby), którzy pracują z dwoma trenerami pracy. Każdy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności zaczyna przygodę z zatrudnieniem w ZAZ od wymiaru czasu pracy obejmującego 0,55 etatu, co oznacza, że pracuje niecałe 4 godziny dziennie.

Praca w zakładzie jest pracą zmianową – jednocześnie na jednej zmianie jest:

  • w sklepie Charytatywnym „MY DLA INNYCH” – 2 pracowników oraz trener pracy,
  • w części „darowizn i recyklingu” – 5 pracowników oraz trener pracy, co zapewnia komfortowe warunki zatrudnienia w kontekście przestrzeni, spokoju, wykonywania czynności pracowniczych.

Dodatkowo wszyscy pracownicy objęci są rehabilitacją społeczną – każdego dnia odbywa się godzinne spotkanie z psychologiem. Zapewniona jest także opieka zdrowotna – doraźna i specjalistyczna opieka medyczna.