Trener Pracy

Program “Trener Pracy” dofinansowany jest ze środków Gminy Białystok

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
pt. „Trener Pracy”

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” oferuje:

  • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)
  • stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania
  • dobór odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością
  • wsparcie pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem
  • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca, pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OSOBY:

  • zamieszkałe na terenie miasta Białystok,
  • bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo,
  • wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy,
  • posiadające orzeczenie o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadające szczególne trudności w wejściu na rynek pracy.

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”

Antoniuk Fabryczny 34, piętro 2    15-741 Białystok,

pn – pt w godz. 8:00-15:00

oraz u Trenerów Pracy:

Dorota Rutkowska-Roszkowska tel. 608 097 022 mail: TrenerPracyDRR@wp.pl

Roksana Kalinowska tel. 519 863 918 mail: TrenerPracyRK@wp.pl

Dariusz Gałecki tel. 600 316 833 mail: TrenerPracyDG@wp.pl

Patrycja Kisło tel. 509 678 308 mail: TrenerPracyPK@wp.pl

Do pobrania formularz zgłoszeniowy:

TP_Formularz_zgloszeniowy_MDI