Asystent Niepełnosprawnego Seniora

Asystent Niepełnosprawnego Seniora – jako rozszerzenie działalności Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej – II edycja

Termin realizacji:
01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Cele:
1. Zwiększenie samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz niezależności od instytucji pomocowych najdłużej jak się da u 30 niepełnosprawnych seniorów.
2. Zwiększenie aktywności społecznej 30 niepełnosprawnych seniorów oraz mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego (wspólne spacery, rozmowy, rozwój pasji, wyjścia do instytucji kultury, spotkania integracyjne) poprzez regularny kontakt z wolontariuszami.
3. Wsparcie 30 niepełnosprawnych seniorów w załatwianiu spraw socjalno – bytowych (sprawy urzędowe, zasiłki, dofinansowania do leków i sprzętu rehabilitacyjnego,pomoc żywnościowa itp.) oraz w przezwyciężaniu trudnych momentów życiowych.

Adresaci działań projektowych:
30 niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku w wieku 60+ potrzebujących wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Działania:
1. Organizacja pracy Asystentów Niepełnosprawnego Seniora w roku 2017
2. Rekrutacja niepełnosprawnych seniorów
3. Rekrutacja i przeszkolenie wolontariuszy wspierających pracę Asystenta
4. Realizacja usług Asystenta Niepełnosprawnego Seniora (specjalistycznych i wolontariackich)
5. Realizacja wsparcia socjalnego
6. Organizacja spotkań i imprez dla seniorów i wolontariuszy
7. Koordynacja i sprawozdawczość Projektu

Projekt realizowany jest przez zespół Centrum Wolontariusza ON
Biuro projektu mieści się przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 (koordynacja i księgowość)

Miejsce spotkań i szkoleń wolontariuszy/ asystentów (Klub Wolontariusza)
ul. Swobodna 24 lok 235

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

PLIKI DO POBRANIA:

Karta pracy wolontariusza

Karta pracy asystenta

Karta pracy pracownika socjalnego

KONTAKT:
E-mail: wolontariuszon@gmail.com
Telefon: 883 133 788

Projekt realizowany w ramach
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014 – 2020

 

Asystent Niepełnosprawnego Seniora

Termin realizacji:
02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Celem projektu jest wsparcie aktywności i integracji społecznej 10 niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku w wieku 60+ poprzez świadczenie usługi asystenta niepełnosprawnego seniora dzięki:

1. Zwiększeniu aktywności społecznej niepełnosprawnych seniorów oraz mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego (wspólne spacery, rozmowy, rozwój pasji, pomoc w wyjściu z domu).

2.Wspieranie niepełnosprawnych seniorów w samodzielności  i byciu niezależnym od instytucji pomocowych najdłużej jak się da.

3. Pomoc doraźna w trudnych momentach życiowych (choroba czasowa, gorsze samopoczucie, pobyty w szpitalach itp.).

4. Mobilizowanie niepełnosprawnych seniorów do korzystania z wszelkich dostępnych form pomocy zinstytucjonalizowanej.

Projekt finansowany z budżetu Miasta Białegostoku.