Sprawozdania za rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021 Bilans 2021 Rachunek zysków i strat 2021 Informacja dodatkowa 2021 Sprawozdanie merytoryczne 2021 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 2021

Sprawozdanie za rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020 Bilans 2020 Rachunek zysków i strat 2020 Informacja dodatkowa 2020 Sprawozdanie merytoryczne 2020 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 2020

Zapytania ofertowe 2021

ZAPYTANIE-OFERTOWE-nr-1-PFRON-2021-AUDYT-PFRON FORMULARZ OFERTOWY, OŚWIADCZENIA – AUDYT PFRON Zapytanie ofertowe nr 1-2021-MW Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – dokumentacja projektowa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy Załącznik...