Centrum Asystentury i Wolontariatu

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Usługi wspierające sposobem na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”
Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.
W ramach projektu oferujemy:
– wsparcie pracownika socjalnego,
– indywidualne wsparcie asystenta osobistego oraz wolontariuszy,
– udział w spotkaniach integracyjnych,
– wsparcie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
Otrzymasz od nas pomoc w :
– wykonywaniu czynności dnia codziennego,
– wyjściu z domu, powrocie do domu lub dojazdach w wyznaczone przez Ciebie miejsce,
– załatwieniu spraw urzędowych,
– drobnych pracach domowych,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, itp.).
Jeżeli jesteś pełnoletnim mieszkańcem Miasta Białystok lub powiatu białostockiego oraz posiadasz aktualny dokument potwierdzający
niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zgłoś się do nas już dziś!
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY
Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoba do kontaktu:
Monika Ratyńska
tel. 575 830 298

e-mail: monikaratynska@mydlainnych.pl

Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

 

Stowarzyszenie My dla Innych ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” finansowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Okres realizacji projektu: 01.02.2024-31.12.2024
Dotacja otrzymana przez Realizatora: 800.000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 823.610,00 zł
Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania 25 osób z niepełnosprawnością w ich środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich
potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne. Wsparciem w ramach realizacji zadania zostanie objętych co najmniej 25 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, w łącznej liczbie 18 169 godzin, w tym:
– co najmniej 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, w łącznym wymiarze 5 040 godzin (maksymalnie 840 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością),
– co najmniej 19 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w łącznym wymiarze 13 129 godzin (maksymalnie 720 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością).
Usługi asystencji osobistej będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
– załatwianiu spraw urzędowych przez uczestnika,
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
Usługi asystenckie świadczone w ramach Programu będą miały charakter bezpłatny. Szczegółowe zasady świadczenia usług asystencji osobistej określa Regulamin przyznawania usług Asystenta dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu My dla Innych w 2024 roku. Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane od dnia 01.02.2024 r. Rekrutacja ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu miejsc lub godzin. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.
Wymagane dokumenty:
– Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”,
– kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
– Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”
W celu uzyskania usług asystenckich, wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Stowarzyszenia My dla Innych:
– osobiście (w siedzibie Stowarzyszenia My dla Innych w Białymstoku przy ul. Morelowej 23),
– pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia My dla Innych),
– pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mydlainnych.pl .
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać w:
Centrum Asystentury i Wolontariatu
Białystok, ul. Bema 2 lok. 210 i 210A
tel. 883 133 788
Siedzibie Stowarzyszenia My dla Innych:
Białystok, ul. Morelowa 23
tel. 739 211 235

AOON 2024_plakat informacyjny_fundusz celowy

AOON_2024-karta-zgloszenia

AOON 2024_RODO_uczestnik programu

 Stowarzyszenie My dla Innych realizuje projekt pn. „Usługa Wolontariusza OzN” dofinansowany ze środków budżetu Miasta Białegostoku
Termin realizacji zadania: 01.01.2024 – 31.12.2024
Wartość otrzymanej dotacji: 100 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 111 420,00 zł
Celem projektu jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Miasta Białystok poprzez świadczenie usług wolontariackich na ich rzecz.

Projekt jest skierowany do pełnoletnich osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne, będących mieszkańcami miasta Białystok.

Wsparciem w ramach realizacji zadania zostanie objętych minimum 30 dorosłych mieszkańców Białegostoku z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (rodzaj niepełnosprawności bez znaczenia), którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie i zadeklarują potrzebę otrzymywania indywidualnego wsparcia Wolontariusza OzN w codziennym funkcjonowaniu. W pierwszej kolejności wsparciem objęte będą osoby starsze, samotne, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, bez wsparcia innych instytucji.

Usługa Wolontariusza OzN opiera się na indywidualnej asystenturze, która ułatwia podopiecznym funkcjonowanie w życiu codziennym, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, instytucji kultury czy aktywność społeczną i zawodową .

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Więcej informacji  na temat realizowanych programów można uzyskać w
Centrum Asystentury i Wolontariatu
ul. Bema 2 lok. 210 i 210A, Białystok
tel. 883 133 788
e-mail:  barbarabielska@mydlainnych.pl

Serdecznie zapraszamy białostockich Seniorów zainteresowanych możliwością uczestnictwa w projekcie pn. „Bezpieczny i szczęśliwy senior” !

Stowarzyszenie My dla Innych realizuje zadanie skierowane do osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.

Okres realizacji zadania: 01.05.2023 – 31.12.2023
Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok, parki miejskie, siłownie zewnętrzne, Rumiankowa 13, Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku
W ramach realizacji zadania proponujemy następujące formy wsparcia:
• Zajęcia wspomagające aktywność fizyczną (joga, pilates, zdrowy kręgosłup, zumba gold itp.),
• Grupowe warsztaty tematyczne (kulinarne, rękodzielnicze, malarskie, relaksacyjne, szydełkowania itp.),
• Zajęcia ogólnorozwojowe (siłownia, basen),
• Warsztaty dietetyczne,
• Indywidualna konsultacja dietetyczna,
• Wyjścia do miejsc użyteczności publicznej (kino, teatr, opera, muzeum, galeria sztuki).

Podczas realizacji zadania zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Stowarzyszenie My dla Innych
Centrum Asystentury i Wolontariatu
ul. Bema 2, lok. 210 i 210A, tel. 883 133 788
Adres mailowy: wolontariuszon@gmail.com

Miasto Białystok oraz Stowarzyszenie My dla Innych ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: 10.04.2023-10.12.2023
Dotacja otrzymana przez Realizatora: 301.410,00 zł
Całkowita wartość zadania: 602.820,00 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania 21 dorosłych osób z niepełnosprawnością w ich środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne. Wsparciem w ramach realizacji zadania zostanie objętych co najmniej 21 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, w łącznej liczbie 5 970 godzin, w tym:
– co najmniej 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, w łącznym wymiarze 1 040 godzin (maksymalnie 520 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością),
– co najmniej 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w łącznym wymiarze 3 130 godzin (maksymalnie 313 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością),
– co najmniej 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w łącznym wymiarze 1 800 godzin (maksymalnie 200 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością).

Usługi asystencji osobistej będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
– załatwianiu spraw urzędowych przez uczestnika,
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Usługi asystenckie świadczone w ramach Programu będą miały charakter bezpłatny. Szczegółowe zasady świadczenia usług asystencji osobistej określa Regulamin przyznawania usług Asystenta dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu My dla Innych w 2023 roku.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane od dnia 03.04.2023 r. Rekrutacja ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu miejsc lub godzin. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wymagane dokumenty:
– Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”,
– kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
– Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

W celu uzyskania usług asystenckich, wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Stowarzyszenia My dla Innych:
– osobiście (w siedzibie Stowarzyszenia My dla Innych w Białymstoku przy ul. Morelowej 23),
– pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia My dla Innych),
– pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mydlainnych.pl.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać w:
Centrum Asystentury i Wolontariatu
Białystok, ul. Bema 2, lok. 210 i 210 A
tel. 883 133 788
Siedzibie Stowarzyszenia My dla Innych:
Białystok, ul. Morelowa 23
tel. 739 211 235

plakat AOON 2023

Klauzula informacyjna do Programu 'Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej’

Regulamin przyznania usług Asystenta w Programie 'Asystent Osobisty Osoby Niepełnopsrawnej’

Karta zgłoszenia do Programu 'Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej’

Stowarzyszenie My dla Innych realizuje projekt Asystent osobisty szansą na niezależne i godne życie skierowany do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Miasta Białystok oraz gminy Wasilków (w szczególności w wieku 60+) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022-31.12.2023

Otrzymana dotacja: 774.615,00 zł

Zapraszamy do udziału we wsparciu osoby:

 • pełnoletnie,
 • zamieszkałe na terenie Miasta Białystok lub gminy Wasilków,
 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zainteresowane możliwością korzystania ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

   W ramach programu proponujemy następujące formy wsparcia:

  • wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej lub Wolontariusza
   w czynnościach życia codziennego,
  • udział w grupowych wydarzeniach społeczno – kulturalnych przy wsparciu asystentów lub wolontariuszy,
  • indywidualny udział w wydarzeniach kulturalnych przy wsparciu asystentów lub wolontariuszy,
  • możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu wspomagającego
   i rehabilitacyjnego.

  Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało również dotację w wysokości 13 171,25 zł z budżetu
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  na sfinansowanie w projekcie wkładu własnego finansowego ze środków publicznych.

  Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług asystenckich AOON

  Regulamin rekrutacji do projektu pn. Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie

   

   

   

   

    

   

  Termin realizacji zadania: 01.01.2021 – 31.12.2023

  Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 285 000,00 zł

  Projekt „Usługa Wolontariusza ON” jest kontynuacją aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapoczątkowanych przez Stowarzyszenie w 2013 roku i realizowanych nieprzerwanie przez 8 lat. Projekt jest odpowiedzią na istniejące w mieście Białystok duże zapotrzebowanie na wsparcie Osób z Niepełnosprawnością w prostych czynnościach dnia codziennego, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy czy umiejętności, a bardzo ułatwiają wypełnianie ról społecznych i zwykłe codzienne życie, wzrost samodzielności.

  Głównym celem projektu jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

  Usługa Wolontariusza ON opiera się na indywidualnej asystenturze, która ułatwia podopiecznym funkcjonowanie w życiu codziennym, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, instytucji kultury czy aktywność społeczną i zawodową .

  Adresaci:

  Osoby dorosłe mieszkający w Białymstoku z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szczególnie osoby starsze, samotne, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, które nie otrzymały wsparcia innych instytucji. 

  Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

  Więcej informacji  na temat realizowanych programów można uzyskać w Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej

  ul. Pułaskiego 63 lok. 56

  15-337 Białystok

  tel. 883 133 788

  e-mail: monikaratynska@mydlainnych.pl