Chcę mieszkać samodzielnie

Mieszkania Wspomagane

Samodzielne mieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego przy niewielkim wsparciu instruktorów,
w mieszkaniach udostępnianych przez Stowarzyszenie.

Mieszkania Treningowe

Co możesz uzyskać zgłaszając się do mieszkania wspomaganego?

Możesz spróbować samodzielne mieszkać i prowadzić gospodarstwo domowe  przy niewielkim wsparciu instruktorów, w mieszkaniach udostępnianych przez Stowarzyszenie.

Gdzie mieści się punkt kontaktowy?

ul. Bema 2 lok 135,  15-370 Białystok
tel. 536 899 842

Czy musisz być członkiem Stowarzyszenia, aby skorzystać z pomocy?

Nie, nie musisz należeć do stowarzyszenia, żeby skorzystać z tego wsparcia. 

Czy wsparcie jest odpłatne?

Nie, wsparcie jest bezpłatne. 

Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką?

Uczestnikiem/uczestniczką moze zostać dorosła osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Czy możesz przyjść z opiekunem?

Tak, jeśli potrzebujesz, możesz przyjść z opiekunem.

Jaki jest cel istnienia mieszkań wspomaganych?

Prowadzenie samodzielnego życia w niezależnym środowisku – mieszkaniu, aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym

Mieszkania Treningowe

Spróbuj przez jakiś czas mieszkać samodzielnie, naucz się prowadzenia gospodarstwa domowego (np. gotowania, sprzątania) w mieszkaniach udostępnianych przez Stowarzyszenie, przy wsparciu instruktorów.

Co możesz zyskać zgłaszając się do mieszkania treningowego?

Możesz spróbować przez jakiś czas mieszkać samodzielnie, nauczyć się lub trenować prowadzenie gospodarstwa domowego (np. gotować, sprzątać) w mieszkaniach udostępnianych przez Stowarzyszenie, przy wsparciu instruktorów.

Gdzie mieści się punkt kontaktowy?

ul. Bema 2 lok 135 15-370 Białystok
tel. 536 899 842

Czy musisz być członkiem Stowarzyszenia, aby skorzystać z pomocy?

Nie, nie musisz przynależeć do Stowarzyszenia, żeby skorzystać ze wsparcia. 

Czy wsparcie jest odpłatne?

Nie, wsparcie jest bepłatne. 

Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką?

Dorosła osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Czy możesz przyjść z opiekunem?

Tak, jeśli potrzebujesz,  możesz przyjść z opiekunem.

Jaki jest cel istnienia mieszkań treningowych?

Celem jest nabranie samodzielności i  niezależności w prowadzniu gospodarstwa domowego. 

Mieszkania Wspomagane