SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE ORAZ FINANSOWE

Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH” realizując najwyższe standardy jakości oraz jawności poniżej upublicznia sprawozdania finansowe oraz merytoryczne.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 – procedowane 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

Wprowadzenie do sprawozdania 2018

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Informacja dodatkowa 2018

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

Wprowadzenie do sprawozdania 2017  

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Informacje uzupełniające

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

Bilans 2016

Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Informacje uzupełniające

Informacje ogólne 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Bilans 2015

Informacje ogólne 2015

Informacje uzupełniające do bilansu 2015

Rachunek zysków i strat 2015

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 2014

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2014

Bilans 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Bilans uproszczony 2013

Rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Informacja dodatkowa 2012

Rachunek wyników 2012

Bilans uproszczony 2012