Klub Aktywności

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością uczestnictwa w Klubie Aktywności !

Klub Aktywności

Zapraszamy do udziału w programie pn. Trening aktywności, wspierającym autonomię i aktywność życiową osób z niepełnosprawnościami poprzez pracę nad samodzielnością i zaradnością w życiu codziennym, a także rozwijanie ich kompetencji społecznych. Kierujemy się indywidualnym podejściem i wsparciem w dążeniu do samodzielności i niezależności życiowej. W ramach projektu pn. „Trening aktywności szansą na samodzielność” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidziane są następujące formy wsparcia:
• indywidualne wsparcie Trenera aktywności,
• wsparcie psychologiczne, terapia EEG-Biofeedback,
• zajęcia grupowe,
• warsztaty turystyczne.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnościami z miasta Białystok i powiatu białostockiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym według kodu 01-U, 02-P, 12-C oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres realizacji: 01.04.2023-31.03.2026

Zapraszamy do udziału w programie pn. Trening aktywności, wspierającym samodzielność, niezależność i aktywność życiową osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. Trening aktywności sposobem na aktywne życie dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach programu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • indywidualne podejście, wsparcie w dążeniu do samodzielności i niezależności,
  • indywidualne wsparcie Trenera aktywności,
  • wsparcie psychologiczne, terapię EEG-Biofeedback,
  • zajęcia grupowe, warsztaty turystyczne.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością z miasta Białystok i powiatu białostockiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym według kodu 01-U, 02-P, 12-C oraz z niepełnosprawnością sprzężona.

plakat_fundusz_celowy_TA 2022-2023

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Otto – organizator społeczności lokalnej

tel. 536 839 780, 795 419 111

 

Więcej informacji:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny