KLUB ON

Popołudniowy Klub Aktywności Osoby Niepełnosprawnej

Projekt polega na kontynuacji działań rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych prowadzonych na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem uwag i potrzeb wynikających z bieżącej ewaluacji naszych działań.

Podopiecznymi jest 8 dorosłych osób, mieszkańców Białegostoku, którzy tworzą grupę rówieśników/znajomych,

dobrze się znają i lubią spędzać ze sobą czas. Klub Otwarty jest w godzinach 15.00-19.00. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

Trening Czynności Codziennych (TCC)- Celem tych zajęć jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego zaspokajania potrzeb, jak również nauka i utrwalanie podstawowych czynności wykonywanych codziennie,

Zajęcia Rekreacyjno-kulturalne – Zważając na główny cel zajęć rekreacyjno-kulturalnych jakim jest rozwijanie zainteresowań i aktywności uczestników, prowadzone one będą w blokach tematycznych. Zajęcia te obejmować będą imprezy i uroczystości, zajęcia fotograficzne, komputerowe, filmowe, muzyczne, teatralne, wyjścia do instytucji kultury, gry i zabawy grupowe, wspólne oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie prasy, spotkania tematyczne,

Terapia ruchowa – rozumiana jako różne sposoby usprawniania fizycznego oraz pobudzania aktywności ruchowej podopiecznych Klubu np. zajęcia sportowe na boisku szkolnym mieszczącym się tuż obok Klubu, z wykorzystaniem różnych sprzętów, sporty zespołowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, elementy tańca, nordic walking, spacery itp.

Wsparcie indywidualne asystenta– skierowane dla wszystkich uczestników projektu, prowadzone przez zatrudnionego asystenta ON. Wsparcie skupia się na wzmacnianiu potencjałów oraz kompensowaniu deficytów uczestników podczas innych zajęć grupowych oraz poza zajęciami.

Klub Finansowany jest ze środków Budżetu Miasta Białegostoku.

Tel. Kontaktowy 510 930 517 Adres Rumiankowa 13, budynek SP 44, wejście od strony boiska.