Mieszkalnictwo wspomagane

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością zamieszkania w mieszkaniu treningowym!

Stowarzyszenie My dla Innych realizuje projekt pn. „Mieszkalnictwo treningowe szansą na rozwój i niezależność” skierowany do osób niepełnosprawnych, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2023 r. do 31.03.2026 r.

Zapraszamy do udziału we wsparciu osoby:
• pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Miasta Białystok lub w powiatu białostockiego,
• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bądź dokument równoważny).

W ramach programu proponujemy następujące formy wsparcia:
• Etap dopasowania – symulacja dnia codziennego,
• Trening samodzielności,
• Wsparcie psychologiczne,
• Wyjścia grupowe i integracyjne,
• Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Roksana Kalinowska
roksanakalinowska@mydlainnych.pl
telefon kontaktowy: 536 899 842

Biuro mieszkalnictwa:
Białystok, ul. Bema 2 lok. 135

MT_ulotka rekrutacyjna

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług w mieszkaniu treningowym

Mieszkalnictwo treningowe_harmonogram działań projektowych_2023-2024

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością korzystania z mieszkań chronionych-treningowych!

Mieszkania Treningowe

W ramach projektu pn. Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • możliwość czasowego zamieszkania wyposażonym mieszkaniu chronionym-treningowym;
 • zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:
  – coacha,
  – instruktora,
  – trenera umiejętności społecznych,
  – psychiatry.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością korzystania z mieszkań wspomaganych!

W ramach projektu pn. Mieszkalnictwo wspomagane dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • możliwość czasowego zamieszkania w wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
 • zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:
  – opiekuna mieszkania,
  – asystenta osobistego,
  – psychologa,
  – psychiatry.

adres mailowy: roksanakalinowska@mydlainnych.pl

telefon do biura: 536 899 842

Więcej informacji:

Ulotka informacyjna II Tura

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie