Mieszkania wspomagane 2021-2023

Projekt pt. „Mieszkalnictwo wspomagane” współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością korzystania
z mieszkań wspomaganych!

W ramach realizowanego projektu dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • możliwość czasowego zamieszkania w świeżo wyremontowanym i kompletnie wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
  • zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc
    w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:

– opiekuna mieszkania,

– asystenta osobistego,

– psychologa,

– psychiatry.

Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach:

  • etap dopasowania – warsztaty diagnozujące w Białymstoku oraz poza Białymstokiem,
  • etap treningowy – określenie celów oraz indywidualnego planu działania; usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów,
  • etap usamodzielnienia – realizacja celów określonych na etapie treningowym
  • w mieszkaniach wspomaganych zawartych w indywidualnym planie usamodzielnienia przy wsparciu kadry specjalistów.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, zamieszkujesz na terenie gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i interesuje Cię możliwość korzystania z mieszkania wspomaganego, zgłoś się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona.

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok – II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

I tura rekrutacji potrwa od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Chcesz wiedzieć więcej?  Zadzwoń:

Tel. 602 740 200

Udzielamy wsparcia w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Pobierz:

Regulamin

Wniosek

Zaświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

Projekt pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.4 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych dla 10 (7K, 3M) osób z niepełnosprawnościami w okresie 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r.

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
 Biuro projektu: ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok,
 e-mail: marzdlainnych@gmail.com