Mieszkania Wspomagane 2019-2021

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością korzystania z mieszkań wspomaganych! II TURA REKRUTACJI

W ramach realizowanego projektu  dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • możliwość czasowego zamieszkania w wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
 • zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:

– opiekuna mieszkania,

– asystenta osobistego,

– psychologa,

– psychiatry.

Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach:

 • etap dopasowania – warsztaty diagnozujące w Białymstoku oraz poza Białymstokiem,
 • etap treningowy – określenie celów oraz indywidualnego planu działania; usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów,
 • etap usamodzielnienia – realizacja celów określonych na etapie treningowym
 • w mieszkaniach wspomaganych zawartych w indywidualnym planie usamodzielnienia przy wsparciu kadry specjalistów.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, zamieszkujesz na terenie gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i interesuje Cię możliwość korzystania z mieszkania wspomaganego, zgłoś się już dziś!

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok – II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

II tura rekrutacji potrwa od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

Chcesz wiedzieć więcej?  Zadzwoń:

Tel. 602 740 200

Udzielamy wsparcia w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Pobierz:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Mieszkalnictwo wspomagane
Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług w mieszkaniu wspomaganym

10 osób zamieszkało w mieszkaniach wspomaganych

Od września 2019 r. 10 osób zamieszkało w czterech mieszkaniach wspomaganych zlokalizowanych w centrum Białegostoku, gdzie ma możliwość uczenia się samodzielności przy wsparciu specjalistów ze Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”.

W projekcie „Mieszkalnictwo wspomagane” każdego dnia przeprowadzany jest szereg aktywności, w którego skład wchodzą między innymi treningi: interpersonalny, lekowy, troski o własne zdrowie, ruchowy, umiejętności społecznych oraz asertywności. Dzięki kadrze udaje się aktywizować mieszkańców społecznie poprzez wspólne wyjścia integracyjne, na przykład do kręgielni, kina, teatru, na bilard, mecze, siłownie, a także poprzez wspólne wyjazdy poza miasto. Organizowane są również warsztaty kulinarne, na których przygotowywane są zdrowe posiłki. Dodatkowo w celu poprawy komunikacji między mieszkańcami zostały wprowadzone codzienne herbatki. Zaczęto przygotowania do założenia wspólnego ogródka.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością korzystania z mieszkań wspomaganych! I TURA REKRUTACJI

W ramach realizowanego projektu  dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • możliwość czasowego zamieszkania w wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
 • zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:

– opiekuna mieszkania,

– asystenta osobistego,

– psychologa,

– psychiatry.

Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach:

 • etap dopasowania – warsztaty diagnozujące w Białymstoku oraz poza Białymstokiem,
 • etap treningowy – określenie celów oraz indywidualnego planu działania; usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów,
 • etap usamodzielnienia – realizacja celów określonych na etapie treningowym
 • w mieszkaniach wspomaganych zawartych w indywidualnym planie usamodzielnienia przy wsparciu kadry specjalistów.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, zamieszkujesz na terenie gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i interesuje Cię możliwość korzystania z mieszkania wspomaganego, zgłoś się już dziś!

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok – II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

I tura rekrutacji potrwa od 05.06.2019 r. do 13.06.2019 r.

Chcesz wiedzieć więcej?  Zadzwoń:

Tel. 602 740 200

Udzielamy wsparcia w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Pobierz:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Mieszkalnictwo wspomagane
Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług w mieszkaniu wspomaganym

Projekt pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.4 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie czterech mieszkań wspomaganych dla 10 osób (7K, 3M) z niepełnosprawnościami w okresie 01.05.2019 – 30.04.2021.

W Białymstoku powstają mieszkania wspomagane

Od maja 2019 r. Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH” rozpoczęło realizację projektu “MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE”. Obecnie zajmuje się przygotowaniem mieszkań i przeszkoleniem kadry merytorycznej, aby od września 2019 r. móc przyjąć do mieszkań 10 osób.

Posłuchaj audycji!
https://www.radio.bialystok.pl/bezbarier/index/id/170314