Projekty partnerskie

„WSPIERAJĄCE PRZEDSZKOLE – LEPSZY START W SZKOLE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich w Gminie Białystok oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 125 dzieci (65M,60K) oraz 10 nauczycielek w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r.

Planowane efekty:

 • utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 5 dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 125 dzieci (60 K, 65 M),
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 10 nauczycieli,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 587 096,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 492 198,25 zł

—————————————————————————————————–

„W KRAINIE ZMYSŁÓW”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 120 dzieci
(46 K, 74 M) i 28 nauczycielek i 2 nauczycieli w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019 r.

Planowane efekty:

 • Poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 17 chłopców i 13 dziewczynek
  z niepełnosprawnościami,
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 120 dzieci,
 • podniesienie kompetencji zawodowych u 30 nauczycieli,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii.

Wartość projektu: 335 594,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 282 212,73 zł