Trener pracy

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie Trenera Pracy w realizacji Zatrudnienia Wspomaganego”

Okres realizacji projektu: 01.04.2024– 31.03.2027 r.
W ramach projektu oferujemy:
– wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu i/lub utrzymaniu zatrudnienia,
– wsparcie coachingowe,
– wsparcie psychologiczne,
– zajęcia integracyjno – rekreacyjne,
– warsztaty pro-zatrudnieniowe.
Jeżeli jesteś pełnoletnim mieszkańcem Miasta Białystok lub powiatu
białostockiego, posiadasz aktualny dokument potwierdzający
niepełnosprawność i masz trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy,
zgłoś się do nas już dziś!

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY
Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Dorota Rutkowska-Roszkowska
tel.608 097 022
dorotaroszkowska@mydlainnych.pl

Patrycja Kisło
tel. 509 678 308
patrycjakislo@mydlainnych.pl

  Stowarzyszenie My dla Innych realizuje także program „Trener Pracy 2022 – 2024” finansowany ze środków Miasta Białegostoku skierowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (bądź dokument równoważny) oraz szczególne trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Program oferuje wsparcie Trenera Pracy poprzez usługę Zatrudnienia Wspomaganego.

  Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało również dotację w wysokości 14 819,00 zł z budżetu Miasta Białystok na sfinansowanie wkładu własnego finansowego ze środków publicznych do projektu Zatrudnienie Wspomagane osób z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

   

  Stowarzyszenie My dla Innych realizuje programy skierowane do osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  Wsparcie Trenera Pracy osób z niepełnosprawnością – okres realizacji projektu: od 01.2020 r. do 31.03.2023 r.

  plakat_fundusz_celowy_WTP 2021-2022-2023

  Zatrudnienie Wspomagane osób z niepełnosprawnością – okres realizacji projektu: od 03.2021 r. do 30.04.2024 r.

  plakat_fundusz_celowy_ZW 2022-2023

  Zatrudnienie wspomagane_harmonogram działań projektowych_2023-2024

  Zapraszamy do udziału we wsparciu osoby:

  • pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Miasta Białystok lub w powiatu białostockiego,
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bądź dokument równoważny),
  • posiadające szczególne trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy.

  W ramach programu proponujemy następujące formy wsparcia:

  • wsparcie psychologiczne,
  • samopomocowa grupa wsparcia,
  • warsztaty pro-zatrudnieniowe,
  • szkolenia i warsztaty ogólnorozwojowe,
  • trening funkcji poznawczych.

  Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

  Dorota Rutkowska-Roszkowska
  tel.608 097 022
  dorotaroszkowska@mydlainnych.pl

  Patrycja Kisło
  tel. 509 678 308
  patrycjakislo@mydlainnych.pl

   

  Biura Trenerów Pracy:

  ul. Świętojańska 18 lok. 3
  tel. 790 394 183

  ul. Legionowa 28 lok. 301 i 302
  tel. 690 930 517