Trening aktywności sposobem na aktywne życie

STOWARZYSZENIE MY DLA INNYCH realizuje projekt pn. „Trening aktywności sposobem na aktywne życie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.03.2021

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH zaprasza do udziału w projekcie osoby:

• zamieszkałe na terenie miasta Białystok lub w powiecie białostockim

• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – niepełnosprawność intelektualna/zaburzenia psychiczne/całościowe zaburzenia rozwojowe/niepełnosprawność sprzężona, w stopniu umiarkowanym i znacznym, grupą inwalidzką (I i II) lub orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W ramach projektu oferujemy:

• trening aktywności – indywidualne wsparcie uczestników w zakresie zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej,

• indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z Terapią EEG-Biofeedback – diagnoza indywidualnych trudności, zadania zmierzające do rozwoju umiejętności z zakresu zaradności osobistej czy umiejętności społecznych, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych czy
w trudnych sytuacjach życiowych,

• zajęcia grupowe (OSL) – zwiększenie dobrobytu indywidualnego i grupowego, poprawa jakości życia, wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, nauka konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem, kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji o interesujących wydarzeniach kulturalnych, cenach biletów wstępu, dogodnych dojazdach itp.

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Agnieszka Otto tel. 795 419 111, email: agnieszkaotto@mydlainnych.pl

Biuro Trenerów Aktywności:

ul. Antoniuk Fabryczny 7/2, 15-762 Białystok