Wsparcie Trenera Pracy osób z niepełnosprawnością

STOWARZYSZENIE MY DLA INNYCH realizuje projekt pn. „Wsparcie Trenera Pracy Osób z Niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.03.2021

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH zaprasza do udziału w projekcie osoby:

• zamieszkałe na terenie miasta Białystok lub w powiecie białostockim

• bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo,

• wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy,

• posiadające orzeczenie o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,

• posiadające szczególne trudności w wejściu na rynek pracy.

W ramach projektu oferujemy:

• indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)

• stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania

• dobór odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością

• wsparcie pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem

• wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca, pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami

• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umiejętności osób planujących podjąć zatrudnienie

• wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Dorota Rutkowska-Roszkowska tel.608097022 dorotaroszkowska@mydlainnych.pl

Roksana Kalinowska tel.519863918 roksanakalinowska@mydlainnych.pl

Biuro Trenerów Pracy:

ul. Świętojańska 18 lok. 3, 15-703 Białystok