Trening Aktywności

Serdecznie zapraszamy  do udziału w projekcie

Trening Aktywności skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających wielu innych, współzależnych z niepełnosprawnością barier, pogłębiających lub powodujących ich bierność i małą samodzielność życiową. Trening aktywności jest indywidualną formą wsparcia osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem jej potrzeb, trudności, preferencji oraz specyfiki niepełnosprawności.

Celem tego wsparcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością, oznaczająca zwiększenie poziomu ich samodzielności i poprawę funkcjonowania w otaczającym ich środowisku. Efekty tego wsparcia odnoszą się do trzech poziomów: funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, funkcjonowania jej otoczenia społecznego oraz funkcjonowania instytucji świadczących wsparcie.

Zajęcia w ramach Treningu aktywności mają służyć podniesieniu samodzielności uczestników, radzenia sobie z codziennymi obowiązkami (m.in. przygotowywanie posiłków, sprzątanie, opłacanie rachunków), organizacji i wypełnianiu planu dnia, powadzenia zdrowego stylu życia, utrzymania pracy, racjonalnego gospodarowania finansami, załatwiania spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem). Ponadto zadaniem treningu aktywności jest zwiększenie aktywności społecznej beneficjentów, poszerzenie sieci kontaktów społecznych, nauka samodzielnej organizacji czasu itp. Trening aktywności ma również uczyć wyrażać własne emocje, wspierać w przezwyciężaniu kryzysów.

Naczelną zasadą wsparcia jest indywidualna pomoc w procesie zmian / wzrostu samodzielności osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb, możliwości i indywidualnych wyborów. Uzupełnieniem tego może być wsparcie grupowe, wsparcie psychologiczne itp.

Głównym narzędziem i zarazem niezbywalnym elementem Treningu Aktywności jest wsparcie świadczone przez odpowiednio przeszkolonego w tym zakresie Trenera Aktywności, który będzie aktywnie współdziałać z najbliższym otoczeniem beneficjentów – rodziną, współpracownikami, sąsiadami itp. – w zależności od potrzeb. 

LIDER PROJEKTU:
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH,  Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34,

PARTNERZY:
PHU VECTOR Piotr Gordon                                                            Fabryka Kreatywności DSP
ul. Poleska 52, 15-874 Białystok                                                       Justyna Frankowska