O NAS

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Działa obecnie na terenie Białegostoku i skupia wielu członków – entuzjastów pedagogiki, nauczycieli, terapeutów, ludzi z pasją i wielkim sercem. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu. Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami,  które dla nas są równoprawnymi obywatelami naszego miasta. Dlatego prowadzimy placówki  które mają na celu pomoc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe  samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej. 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością.
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc Społeczna.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Działania na rzecz społeczności lokalnej.
  • Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Ludzie organizacji

ZARZĄD:

Rafał Średziński – Prezes Zarządu. Pomysłodawca grupy inicjatywnej MY DLA INNYCH a później Stowarzyszenia; magister Politologii spec. Zarządzanie zmianą w społeczności lokalnej Collegium Civitas. Licencjat – Praca socjalna Uniwersytet w Białymstoku; laureat nagrody im. Heleny Radlińskiej przyznawanej przez Krajowy ośrodek EFS oraz Stowarzyszenie CAL; Trener Umiejętności Społecznych (certyfikat nr: ARUTII/TUSIV/8.1.1/BFKK/12). Uczestnik wielu szkoleń i treningów m. in. TSR, Dialog Motywacyjny, Train -The-Trainers, Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego nr 686, praca własna. Osobiście uważa że nie metoda a relacja z klientem jest źródłem zmian odbieranych przez klienta jako sukces. Współtwórca białostockiego kompleksowego systemu wsparcia opartego o ZAZ, WTZ, Zatrudnienie Wspomagane, Mieszkania Wspomagane, Usługi Asystencji, Klub Aktywności. Hobbystycznie pszczelarz. 

Anna Aleksiejczuk – Wiceprezes Zarządu. oligofrenopedagog, socjoterapeuta,,animator pedagogiki zabawy; absolwentka WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „MY DLA INNYCH” oraz nauczyciel terapii zajęciowej w Policealnej Szkole Medycznej EDUCENTRUM. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, animacji grupy, pracy z młodzieżą itp. Autorka i prowadząca wiele szkoleń z zakresu wolontariatu, rozwoju osobistego, pracy z grupą. W latach 2003 – 2012 Sekretarz Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, w latach 2006-2010 Regionalny Koordynator Programu „Projektor – wolontariat studencki” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności;
W Stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH” przyczyniła się do rozwoju usług asystencji osobistej oraz wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej. 

Marta Reduta-Pieczywek – Sekretarz Zarządu, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku, od wielu lat związana z III sektorem i realizacją projektów, pracowała jako koordynator oraz asystent wielu projektów realizowanych na rzecz środowisk lokalnych, współinicjatorka kolejnych idei dotowanych z zewnętrznych źródeł finansowania.

Anna Puchalska – Skarbnik. Mgr teologii, Skarbnik Stowarzyszenia MY DLA INNYCH, koordynator finansowy wszystkich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie od początku jego powstania, księgowa Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ukończony kurs samodzielnego księgowego.

Dorota Rutkowska-Roszkowska – członek Zarządu Stowarzyszenia “MY DLA INNYCH”. Absolwentka Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie na dwóch kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne oraz Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (świadectwa ukończenia); Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku: Finanse i Bankowość (dyplom i tytuł zawodowy magistra) oraz Studium ekonomicznego w Białymstoku na kierunku: Finanse i Rachunkowość (dyplom zawodowy i tytuł technika ekonomisty). Obecnie uczestniczka Akademii Lobbystów Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Posiada ukończone szkolenie dla Trenerów Pracy z zakresu Zatrudnienia Wspomaganego oraz ukończone szkolenie z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Agnieszka Otto – mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Pracuje w Stowarzyszeniu od 2017 r. Na co dzień Mama trójki synów.

Barbara Łuczaj – absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, uzyskała tytuł inż. mgr, ukończone podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim, ukończony kurs pedagogiczny oraz podyplomowe studia “Resocjalizacja w środowisku otwartym”, ukończone szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych. Wieloletnia wolontariuszka w wielu Stowarzyszeniach. Pracuje w Stowarzyszeniu “MY DLA INNYCH” jako liderka i opiekunka mieszkań w projekcie “Mieszkalnictwo wspomagane”, dodatkowo Coach w mieszkaniach treningowych.

Julia Kubajewska 

KOMISJA REWIZYJNA:

Kinga Gąsowska Szatałowicz
Ewelina Grzegorczyk
Agnieszka Grześ

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Marcin Gierasimiuk
Monika Gorczak

Izabela Hryszko

Członkowie Stowarzyszenia:

Rutkowska – Roszkowska Dorota
Kalinowska Roksana
Kisielewska Emilia 
Otto Agnieszka
Kubajewska Julia
Gorczak Monika 
Kossakowska Ramona
Aleksiejczuk Anna
Gąsowska Szatałowicz Kinga
Gierasimiuk Marcin 
Grzegorczyk Ewelina
Grześ Agnieszka
Hryszko Izabela
Jedlińska Małgorzata
Jedlińska Joanna
Kopycińska Paulina 
Makowska Urszula
Mikłaszewicz Justyna
Minczewska Renata
Minczewski Mirosław
Puchalska Anna
Reduta Pieczywek Marta
Samborska Anna
Średziński Rafał
Wasilewska Bożena
Zalewska Anna
Szeszko Piotr
Maszkowska Agnieszka
Łuczaj Barbara
Kisło Patrycja
Audul Sylwia
Trybus Izabela 
Gimmer Iga

Pracownicy Stowarzyszenia:

UMOWA O PRACĘUMOWA ZLECENIE
LPNazwisko i ImieLPNazwisko i Imie
1Adamska Anna 1Brzozowska Maria
2Aleksiejczuk Anna 2Jankowski Piotr
3Audul Sylwia 3Jarończyk Urszula
4Bagiński Paweł 4Kłopotowska Agnieszka
5Bełbot Magdalena5Kolosa Agnieszka
6Bielska Barbara6Łapińska Aneta
7Bludnik Marek7Reduta-Pieczywek Marta
8Chmielewski Maciej8Rzepniewska Wiesława
9Dąbrowski Jacek9Sienkiewicz Małgorzata
10Derek Radosław
11Dołżyńska Elzbieta
12Domagałą Katarzyna
13Dryl Krzysztof 
14Gała Kacper
15Gieniusz Sandra
16Gierasimiuk Marcin
17Gniedziejko Joanna
18Hryszko Izabela 
19Kaczyńska Małgorzata
20Kalinowska Roksana 
21Kamińska Anna
22Kisło Justyna Patrycja 
23Koczorowski Marcin
24Komosa Agnieszka
25Kozłowska Karolina
26Kułakowska Katarzyna
27Kurzyna Ewa
28Lewończuk Anna
29Łuczaj Barbara
30Malinowska Urszula
31Maszkowska Agnieszka
32Monika Wińska-Biczyk
33Mrozowska – Budnik Paulina
34Nieścierowicz Katarzyna
35Olkowski Kamil
36Ostaszewska Paulina
37Otto Agnieszka
38Pankiewicz Estera
39Pentkowska Edyta
40Płoszkiewicz Barbara
41Półkośnik Iwona
42Prokopczyk Monika
43Przekop Maria
44Rojecki Piotr
45Rusiłowicz Valeryia
46Rutkowska-Roszkowska Dorota
47Rydzewska Kinga
48Sadowska Aurelia
49Sarosiek Barbara
50Sawicz Agnieszka
51Sawośko Karolina
52Smalczyńska Ewa
53Starzak Anna Wioletta
54Szusta Marta
55Tararuj Natalia
56Tkaczuk Anna
57Tryzno Krzysztof
58Włostowski Daniel
59Zakrzewski Bartosz
60Zalewska Klaudia
Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej
LPNazwisko i Imie
1Bajko Michał
2Bołtruczuk Grażyna
3Bondaryk Andrzej  
4Buczyńska Anna 
5Dowgiert Beata
6Gilewicz Rafał
7Głowacki Bartosz
8Grądzka Sylwia
9Grodzki Grzegorz
10Janiszewski Jędrzej
11Jedlińska Joanna
12Jedlińska Sylwia
13Kaźmierczak Kamil
14Kiszkiel Rafał
15Korolczuk Marta
16Kossakowska Ramona
17Kubajewska Julia
18Kułakowska Elżbieta
19Łukaszuk Marcin
20Majer Agnieszka
21Okłota Bartosz
22Piekarska Olga
23Prokorym Maciej 
24Puchalska Anna
25Reducha Iwona  
26Reduta-Pieczywek Marta
27Rudziak-Oksentiuk Iwona
28Rudzik Katarzyna 
29Rurak Urszula
30Ruta Jacek
31Staniszewski Piotr
32Szeszko Katarzyna
33Średziński Rafał  
34Wasiluk Mateusz 
35Wielgat Małgorzata
36Zapolnik Adrian
37Zimnoch Ewelina 
38Ziuzia Edyta 
39Żukowska Anna
40Żukowski Paweł