O NAS

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Działa obecnie na terenie Białegostoku i skupia wielu członków – entuzjastów pedagogiki, nauczycieli, terapeutów, ludzi z pasją i wielkim sercem. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu. Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami,  które dla nas są równoprawnymi obywatelami naszego miasta. Dlatego prowadzimy placówki  które mają na celu pomoc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe  samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej. 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością.
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc Społeczna.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Działania na rzecz społeczności lokalnej.
  • Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Ludzie organizacji

ZARZĄD:

Rafał Średziński – Prezes Zarządu. Pomysłodawca grupy inicjatywnej MY DLA INNYCH a później Stowarzyszenia; magister Politologii spec. Zarządzanie zmianą w społeczności lokalnej Collegium Civitas. Licencjat – Praca socjalna Uniwersytet w Białymstoku; laureat Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, „Barwy Wolontariatu”; laureat nagrody im. Heleny Radlińskiej przyznawanej przez Krajowy ośrodek EFS oraz Stowarzyszenie CAL; Koordynator wielu zrealizowanych projektów, uczestnik wielu szkoleń dotyczących jego zainteresowań obejmujących partnerstwa lokalne, zarządzanie projektem społecznym na etapie planowania, realizacji i ewaluacji.

Anna Aleksiejczuk – Wiceprezes Zarządu. oligofrenopedagog, socjoterapeuta, trener I stopnia PSPiA KLANZA, animator pedagogiki zabawy; absolwentka WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku, Wiceprezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”, przez wiele lat Sekretarz Zarządu PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, animacji grupy, pracy z młodzieżą itp. Autorka i prowadząca wiele szkoleń z zakresu wolontariatu, rozwoju osobistego, pracy z grupą; w latach 2005-2010 Regionalny Koordynator Programu „Projektor – wolontariat studencki” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności; w roku 2012 pracowała jako koordynator pracy asystentów w Programie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” jako pracownik Stowarzyszenia AKTYWNI; w ramach Programu „MARZ i DZIAŁAJ” przez wszystkie 3 edycje szkoliła wolontariuszy i młodzieżowych liderów z zakresu pracy metodą projektu. Współautorka programu „AKADEMIA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW” oraz „MŁODZIEŻOWI LIDERZY W BIAŁOSTOCKICH SZKOŁACH”.

Marta Reduta-Pieczywek – Sekretarz Zarządu, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku, od wielu lat związana z III sektorem i realizacją projektów, pracowała jako koordynator oraz asystent wielu projektów realizowanych na rzecz środowisk lokalnych, współinicjatorka kolejnych idei dotowanych z zewnętrznych źródeł finansowania.

Anna Puchalska – Skarbnik. Mgr teologii, Skarbnik Stowarzyszenia MY DLA INNYCH, koordynator finansowy wszystkich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie od początku jego powstania, księgowa Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ukończony kurs samodzielnego księgowego.

Dorota Rutkowska-Roszkowska – członek Zarządu Stowarzyszenia “MY DLA INNYCH”. Absolwentka Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie na dwóch kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne oraz Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (świadectwa ukończenia); Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku: Finanse i Bankowość (dyplom i tytuł zawodowy magistra) oraz Studium ekonomicznego w Białymstoku na kierunku: Finanse i Rachunkowość (dyplom zawodowy i tytuł technika ekonomisty). Obecnie uczestniczka Akademii Lobbystów Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Posiada ukończone szkolenie dla Trenerów Pracy z zakresu Zatrudnienia Wspomaganego oraz ukończone szkolenie z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

KOMISJA REWIZYJNA:

Renata Minczewska
Ewelina Grzegorczyk
Agnieszka Grześ

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Marcin Gierasimiuk
Monika Gorczak

Agnieszka Otto

Członkowie Stowarzyszenia:

Aleksiejczuk Anna
Dzienis Piotr
Gąsowska-Szatałowicz Kinga
Gierasimiuk Marcin
Gimer Iga
Grzegorczyk (Romańczuk) Ewelina
Grześ Agnieszka
Hryszko Izabela
Jedlińska Joanna
Jedlińska Małgorzata
Jurkiewicz Agnieszka
Kaczyńska Aneta
Konopka Tomasz
Konopka Beata
Kopycińska Paulina
Kossakowska Ramona
Kubajewska Julia
Kuczyńska Sylwia
Makowska Urszula
Mikłaszewicz Justyna
Minczewska Renata
Minczewski Mirosław
Oksztulska Barbara
Paszukow Beata Barbara
Puchalska (Stankiewicz) Anna
Reduta-Pieczywek Marta
Samborska Anna Małgorzata
Szeszko Piotr
Średziński Rafał
Trybus Izabela
Wasilewska Bożena
Zalewska Anna
Zielińska Natalia