NASZ ZESPÓŁ

Julia

Kubajewska

Absolwentka psychologii społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii transportu, roczne Studium Reintegracji Społecznej oraz roczne Studium Metod Psychokorekcyjnych. Aktualnie w trakcie 5-letniej szkoły psychoterapii prowadzonej przez Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito. Ze Stowarzyszeniem My dla Innych związana od 2009 roku. Ukończyła szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia. Pracowała przy realizacji terapii psychologicznej w wielu projektach oraz jako psycholog w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zajmuje się wsparciem osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych oraz objętych terapią środowiskową. Prowadzi indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie psychicznym i rodzin osób chorujących psychicznie. W poradni psychologicznej My dla Innych zajmuje stanowisko kierownika merytorycznego, prowadzi wsparcie indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne.

Krzysztof
Dryl

Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta w trakcie 5 letniej szkoły psychoterapii, pedagog oraz pracownik socjalny. Zajmuje się psychoterapią indywidualną głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym oraz poradnictwem psychologicznym. Prowadzi terapię grupową dla osób w kryzysie psychicznym oraz grupy wsparcia dla rodzin zmagających się z trudnościami swoich bliskich. Pracuje także w środowisku Pacjenta, w Stowarzyszeniu My Dla Innych oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego REVIT jako psycholog i terapeuta środowiskowy. Dodatkowo jest certyfikowanym trenerem boksu, prowadzi treningi aktywności fizycznej, między innymi dla osób z niepełnosprawnościami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W poradni pełni funkcję zastępcy kierownika merytorycznego, prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe, warsztaty psychoedukacyjne.

Marta
Reduta –  Pieczywek

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka ds. administracji. Od wielu lat związana z III sektorem i realizacją projektów na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. W Stowarzyszeniu początkowo pracowała jako koordynator oraz asystent wielu projektów realizowanych na rzecz środowisk lokalnych i osób w kryzysach. Współinicjatorka i pomysłodawca powstania Ośrodka Wsparcia Środowiskowego i poradni. Obecnie pracuje jako Organizator Społeczności Lokalnej na rzecz osób z trudnościami natury zdrowia psychicznego. Ukończyła roczne Studium Reintegracji Społecznej, w trakcie studiów z psychologii.
Kierownik ds. administracyjnych Poradni psychologicznej My dla Innych.

Estera

Pankiewicz

Terapeuta środowiskowy. Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog o specjalizacji resocjalizacja. Aktualnie studentka ostatniego roku Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Od czterech lat związana ze stowarzyszeniem, posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ukończyła wiele certyfikowanych szkoleń i kursów m.in. dialog motywacyjny, TSR, terapia schematów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie zespołem. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz grup wsparcia. Na co dzień wspiera osoby dotknięte kryzysem zdrowia psychicznego oraz stale podnosi swoje kompetencje zawodowe. Pełni funkcję zastępcy kierownika administracyjnego. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Joanna 

Gregorczuk – Prosicka

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, uczestniczka 5-letniego całościowego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. n. med. Andrzeja Cechnickiego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Praca socjalna. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Certyfikowana Trenerka Umiejętności Społecznych TUS SST (certyfikat nr: SZ/137/X/2023). W Poradni Stowarzyszenia My Dla Innych prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz treningi umiejętności społecznych. W pracy psychoterapeutycznej ceni sobie niepowtarzalność relacji z pacjentem, szczerość, zorientowanie na cel oraz pełną zaufania atmosferę. Swoją praktykę poddaje systematycznej superwizji grupowej i indywidualnej.

Monika

Kuptel

Psycholog, ukończyła przygotowanie pedagogiczne. Pracowała z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu. Od lat jako psycholog wspiera osoby z zaburzeniami psychiczny, zmagającymi się ze schizofrenią, depresją, zaburzeniami lękowymi. Obecnie w swojej pracy zawodowej wspiera dzieci i ich rodziców w trudnościach rozwojowych i emocjonalnych. Prywatnie Mama dwójki urwisów.

Maciej

Prusko

Dyplomowany psycholog o specjalności klinicznej, trener umiejętności społecznych TUS oraz Terapeuta Skoncentrowany na Rozwiązaniach. Dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie psychologii zdobył w różnorodnych środowiskach, takich jak szkoły, gabinety psychologiczne, Centrum Integracji Społecznej oraz w ngo-sach. Ma doświadczenie w pracy z parami i pacjentami indywidualnymi, którzy borykali m.in. z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, uzależnieniami, zmianami nastroju, niskim poczuciem wartości, zaburzeniami osobowości. Działając w roli psychologa, stawia sobie za zadanie pomagać ludziom odnaleźć równowagę i znaleźć rozwiązania dla swoich trudności. Poza pracą zawodową, pasjonuje się tworzeniem muzyki.

Ewa

Kurzyna-Hanson

Absolwentka NWSP w Białymstoku na kierunku psychologii. Swoją wiedzę z zakresu psychologii pogłębiała na uczelniach europejskich tj. Universidade da Beira Interior. Posiada I stopień szkolenia EEG-Biofeedback, co wykorzystuje w codziennej pracy. Ze Stowarzyszeniem związana od 2021r. pracując jako psycholog w Klubie Aktywności. W trakcie pracy zawodowej doskonali swoje umiejętności i kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i warsztatach.

Martyna

Dąbrowska

Absolwentka psychologii klinicznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Od 2021 roku pracuje jako psycholog w Stowarzyszeniu, wspierając uczestników programu Trener Pracy. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Izabela

Szczebiot

Magister psychologii Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Pierwsze kroki jako psycholog stawiała podczas pracy w miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Doświadczenie zdobywała biorąc aktywny udział w projektach wspierających osoby zagrożone wykluczeniem. Obecnie aktywnie rozwija się w pracy z osobami niedosłyszącymi i głuchymi. Ukończyła kurs języka migowego na poziomie podstawowym i doskonalącym, w dalszym ciągu rozwijając swoje umiejętności komunikacji w tym języku. Od 2 lat psycholog w Stowarzyszeniu My dla Innych pracująca w programie Trener Pracy.

Sylwia

Zubrzycka

Absolwentka psychologii klinicznej NWSP w Białymstoku. Przez wiele lat była wolontariuszką w różnorodnych projektach, m.in. Szlachetna Paczka, Pola Nadziei, wolontariat lokalny. W Stowarzyszeniu pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej jako psycholog. Głównie wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Emilia

Kramkowska

Z wykształcenia socjolog, na co dzień nauczyciel akademicki; w roku 2014 ukończyła 236- psychodietetyk, godzinny kurs trenerski prowadzony przez Brando Group Sebastian Ciszewski, jak też podyplomowe studia na kierunku Psychodietetyka, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (rok akademicki 2020/2021); autorka i realizatorka licznych szkoleń z zakresu zdrowego stylu życia adresowanych do różnych grup wieku oraz warsztatów z zakresu psychodietetyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na świadomość własnych emocji i kształtowania umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami; przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest jedzenie emocjonalne przyjmujące postać m.in. kompulsywnego objadania się.

Urszula

Gierasimiuk

Trenerka komunikacji empatycznej opartej na NVC. Coach w nurtach Coaching oparty na potrzebach, Coaching Prowokatywny i System Wewnętrznej Rodziny Terapia śpiewem i ruchem spontanicznym (Ciałoświadomość). Trenerka TUS – przed szkoleniem. Trenerka więzi z naturą – w trakcie szkolenia. Studentka psychoterapii w Laboratorium Psychoterapii.

Edyta Beata

Pentkowska

Terapeuta środowiskowy. Absolwentka pracy socjalnej wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs Akademii Pedagogiki Specjalnej uzyskując tytuł zawodowy Instruktora orientacji przestrzennej i mobilności. Aktualnie studentka Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Wzięła udział w wielu szkoleniach z zakresu pomocy terapeutycznej. W wolnym czasie lubi podróżować.

Dominika
Pilewicz

 Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła certyfikowane studia podyplomowe z Terapii Integracji Sensorycznej, a także roczne Studium Metod Psychokorekcyjnych i roczne Studium Reintegracji Społecznej z Certyfikatem Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Doskonali się biorąc udział w szkoleniach poszerzających wiedzę na temat metod pracy z ludźmi np. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz Terapia Schematów. W Stowarzyszeniu zajmuje się wsparciem osób z trudnościami natury psychicznej jako terapeuta środowiskowy.

Adrian
Czernik

Terapeuta środowiskowy. Obecnie student V roku psychologii o specjalności klinicznej. Zajmuje się wsparciem osób będących w kryzysie i z zaburzeniami psychicznymi. Brał udział w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz konferencjach naukowych. Przyszłość wiąże z zawodem psychoterapeuty. Prywatnie ma wiele zainteresowań, którymi próbuje zarażać innych.