Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej My dla Innych jest placówką pobytu dziennego dla pełnoletnich osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy myślą o wejściu na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia w przyszłości. Obecnie jednak potrzebują jeszcze rehabilitacji i usprawniania w zakresie zaradności i ogólnego rozwoju niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Uczestnicy przebywają w placówce od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 15.00.

Podstawową metodą pracy w WTZ jest terapia zajęciowa prowadzona w 6 pracowniach:

 • krawiecko – dziewiarskiej
 • recyklingu artystycznego
 • gospodarstwa domowego
 • multimedialnej
 • technicznej
 • aktywizacji zawodowej

W każdej pracowni, pod okiem instruktora, pracuje po 5 uczestników. Uczą się w nich obsługi różnych sprzętów i urządzeń oraz zadań zawodowych związanych ze specyfiką pracowni,  zachowania w miejscach publicznych, wypełniania różnych ról społecznych, samostanowienia,  współpracy w grupie i tworzenia dobrych relacji z innymi. Wytwarzają też piękne wyroby rękodzielnicze, które sami sprzedają na kiermaszach czy festynach.

Dodatkowo uczestnicy korzystają z:

 • codziennej rehabilitacji ruchowej
 • aktywizacji zawodowej w zakładach pracy
 • treningu ekonomicznego
 • wsparcia psychologicznego
 • rozwoju zainteresowań
 • wyjść kulturalnych, wycieczek, integracji z innymi placówkami

Warsztat Terapii Zajęciowej ściśle współpracuje z Zakładem Aktywności Zawodowej My dla Innych oraz Programem Trener Pracy.

Zgodnie z ideą działalności Stowarzyszenia, uczestnicy WTZ również włączają się
w działalność na rzecz innych tj.: pomagają przy festynach i imprezach, organizują zbiórki przedmiotów, przekazują swoje wytwory na różne akcje charytatywne oraz samodzielnie pomagają innym jako wolontariusze. Chcą pokazywać się społeczeństwu jako osoby społecznie użyteczne, pomimo swoich ograniczeń i posiadanej niepełnosprawności.

Placówka przeznaczona jest dla 30 uczestników.

Dane kontaktowe:

adres: ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok (budynek Hotelu Turystycznego JARD)

tel.:  85 742 91 38; kom. 537 589 317;

e-mail: wtz@mydlainnych.pl