Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH” jest placówką pobytu dziennego powołaną do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy przebywają w placówce od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Podstawową metodą pracy w WTZ jest terapia zajęciowa prowadzona w 6 pracowniach:

•      krawieckiej

•      plastycznej

•      gospodarstwa domowego

•      audiowizualnej

•      komputerowej

•      technicznej

W każdej pracowni, pod okiem instruktora, pracuje po 5 uczestników. Uczą się tam samodzielności, zaradności, higieny, zachowania w miejscach publicznych, wypełniania różnych ról społecznych, współpracy w grupie i tworzenia dobrych relacji z innymi.

Dodatkowo uczestnicy korzystają z:

•      codziennej rehabilitacji ruchowej

•      aktywizacji zawodowej w zakładach pracy pod okiem trenera 

•      treningu ekonomicznego

•      wsparcia psychologicznego

•      rozwoju zainteresowań

•      wyjść kulturalnych, wycieczek, integracji z innymi placówkami

Zgodnie z ideą działalności Stowarzyszenia, uczestnicy WTZ również włączają się
w działalność na rzecz innych tj.: pomagają przy festynach i imprezach, organizują zbiórki przedmiotów, przekazują swoje wytwory na różne akcje charytatywne oraz samodzielnie pomagają innym jako wolontariusze.

 Placówka przeznaczona jest dla 30 uczestników. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!!!

Dane kontaktowe:

adres: ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok (budynek Hotelu Turystyczny JARD)

tel.:  85/ 742 91 38; e-mail: wtz@mydlainnych.pl

Wniosek o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej