Sprawozdania za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2022 Bilans 2022 Rachunek zysków i strat 2022 Informacja dodatkowa 2022 Sprawozdanie merytoryczne 2022 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 2022

Zapytania ofertowe 2023

ZAPYTANIE-OFERTOWE-AUDYT-PFRON-2023 FORMULARZ-OFERTOWY-OSWIADCZENIA_AUDYT-PFRON ZAPYTANIE-OFERTOWE_3-2023-PWSP Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-3-2023-PWSP-formularz-ofertowy-2 Zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-3 -2023-PWSP-oswiadczenie-2...

Rozstrzygnięcia ofert 2023

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1-PFRON-2023 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3-2023-PWSP ROZSTRZYGNIECIE-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO-NR-2-2023-PWSP ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1-2023-PWSP Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr...